Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1991, τεύχος 65

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ο τύπος των ήλων», Φιλόλογος, τχ. 65 (Φθινόπωρο 1991), σ. 161-162

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Τα Πρόσθετα Μαθήματα στα σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας», Φιλόλογος, τχ. 65 (Φθινόπωρο 1991), σ. 163-165

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το επόμενο τεύχος», Φιλόλογος, τχ. 65 (Φθινόπωρο 1991), σ. 166

Σετάτος Μιχάλης, «Οι λειτουργίες της γλώσσας», Φιλόλογος, τχ. 65 (Φθινόπωρο 1991), σ. 167-183

Τσολάκης Χρίστος Λ., «Το γλωσσικό ζήτημα και τα σχολικά αναγνωστικά», Φιλόλογος, τχ. 65 (Φθινόπωρο 1991), σ. 184-189

Ιγνατιάδης Γεώργιος Μ., «Εκπαιδευτική έρευνα και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Υ.Π.Ε.Π.Θ.», Φιλόλογος, τχ. 65 (Φθινόπωρο 1991), σ. 190-196

Ζιώγας Παναγιώτης Χρ., «Θέματα της βυζαντινής παιδείας», Φιλόλογος, τχ. 65 (Φθινόπωρο 1991), σ. 197-207

«Βιβλία που πήραμε. Περιοδικά», Φιλόλογος, τχ. 65 (Φθινόπωρο 1991), σ. 239

«Φιλολογική βιβλιοθήκη. Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα», Φιλόλογος, τχ. 65 (Φθινόπωρο 1991), σ. 240

«Εκδόσεις Αριστοτέλειο», Φιλόλογος, τχ. 65 (Φθινόπωρο 1991), σ. (οπισθόφυλλο)