Είστε εδώ

«Γεωργίου Ν. Παπανικολάου Λεξικόν των ρημάτων της αττικής πεζογραφίας Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμας», Φιλόλογος, τχ. 65 (Φθινόπωρο 1991), σ. (έσω οπισθόφυλλο)