Είστε εδώ

Αλεξίου Γιώργος Π., «Βιβλιοπαρουσίαση. Άλκη Χαραλαμπίδη: Η τέχνη του εικοστού αιώνα (Ζωγραφική, Πλαστική, Αρχιτεκτονική). Τόμος I: 1880-1920. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1990», Φιλόλογος, τχ. 65 (Φθινόπωρο 1991), σ. 237-238