Είστε εδώ

Τουρατζίδου Κατερίνα, «Το παιχνίδι στο μάθημα της ξένης γλώσσας», Φιλόλογος, τχ. 63 (Άνοιξη 1991), σ. 72-76