Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ένας προβληματισμός για την έκθεση δέσμης», Φιλόλογος, τχ. 57 (Φθινόπωρο 1989), σ. 170-171