Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Και πάλι τα ιδιαίτερα», Φιλόλογος, τχ. 57 (Φθινόπωρο 1989), σ. 172-174