Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Καθηγητές κομπιναδόροι;», Φιλόλογος, τχ. 57 (Φθινόπωρο 1989), σ. 169-170