Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1989, τεύχος 56

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ακόμη ένας Ιούνιος», Φιλόλογος, τχ. 56 (Καλοκαίρι 1989), σ. 81

Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, «Σημειώματα. Ψήφισμα διαμαρτυρίας της ΣΕΛΜΕ Θεσ/νίκης», Φιλόλογος, τχ. 56 (Καλοκαίρι 1989), σ. 82-83

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Οι προσωνυμίες των ομηρικών θεών σε μετάφραση», Φιλόλογος, τχ. 56 (Καλοκαίρι 1989), σ. 84-91

Κακριδής Ιωάννης Θ., «[Χειρόγραφο απόσπασμα της μελέτης Οι προσωνυμίες των ομηρικών θεών σε μετάφραση]», Φιλόλογος, τχ. 56 (Καλοκαίρι 1989), σ. 92

Σαμαρά Ζωή, «Αισθητική του ατελούς: Συμβολή στη σημειωτική του θεατρικού κειμένου», Φιλόλογος, τχ. 56 (Καλοκαίρι 1989), σ. 93-113