Είστε εδώ

Καζάζης Ιωάννης Ν., «Παράδοση και νεωτερισμοί στην πρόσφατη μεταφραστική δοκιμή του Δ.Ν. Μαρωνίτη: Ιλιάδας 4, 422-544», Φιλόλογος, τχ. 56 (Καλοκαίρι 1989), σ. 114-133