Είστε εδώ

Καραδημητρίου Αναστάσιος Κ., «Δύο κείμενα από το ανθολόγιο αρχαίων ελληνικών της Γ΄ λυκείου», Φιλόλογος, τχ. 42 (Χειμώνας 1985), σ. 276-290