Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1985, τεύχος 40

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Οι νεόκοποι του δημοτικισμού», Φιλόλογος, τχ. 40 (Καλοκαίρι 1985), σ. 77-78

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η εσωτερική μεταρρύθμιση και τα νέα βιβλία γλωσσικής διδασκαλίας», Φιλόλογος, τχ. 40 (Καλοκαίρι 1985), σ. 78-80

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Και πάλι η σχολική ζωή», Φιλόλογος, τχ. 40 (Καλοκαίρι 1985), σ. 80-82

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Περιβαλλοντική-κοινωνική εκπαίδευση», Φιλόλογος, τχ. 40 (Καλοκαίρι 1985), σ. 82-84

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Εκλογές και εξετάσεις», Φιλόλογος, τχ. 40 (Καλοκαίρι 1985), σ. 84-85

Δημητρόπουλος Ευστάθιος Γ., «Μελέτη της επίδρασης του είδους των ερωτήσεων στην επίδοση των μαθητών κατά τη γραπτή εξέταση», Φιλόλογος, τχ. 40 (Καλοκαίρι 1985), σ. 86-101

Μάνιου-Βακάλη Μαρία, Παπαζήση Ανδρομάχη, «Εφαρμογή των κανόνων του μονοτονικού από τους μαθητές της Α΄ και της Β΄ τάξης Γυμνασίου στο γραπτό λόγο», Φιλόλογος, τχ. 40 (Καλοκαίρι 1985), σ. 119-143

Μιλλεούνης Ευάγγελος Κ., «Τεχνική προσπέλασης αρχαίου ελληνικού κειμένου (Μερικές Απόψεις)», Φιλόλογος, τχ. 40 (Καλοκαίρι 1985), σ. 144-155

Καναβούρας Βαγγέλης Αντ., «Η αξιολόγηση της προσφοράς των καθηγητών Μ.Ε.», Φιλόλογος, τχ. 40 (Καλοκαίρι 1985), σ. 156-164

«Βιβλιοπωλείο Gallery Εκδόσεις Ιανός», Φιλόλογος, τχ. 40 (Καλοκαίρι 1985), σ. (οπισθόφυλλο)