Είστε εδώ

Βεληγιάννη-Τερζή Χρυσούλα, «Ιστορία και ιστορικό μυθιστόρημα. Ένα παράδειγμα: Λιλή Καλουτσά-Μαυροκεφάλου, Άγις, ιστορικό μυθιστόρημα, Αθήνα, Κέδρος 19802. της ίδιας, Κλεομένης, ιστορικό μυθιστόρημα, Αθήνα, Κέδρος, 1981 », Φιλόλογος, τχ. 40 (Καλοκαίρι 1985), σ. 102-118