Είστε εδώ

Δημητρόπουλος Ευστάθιος Γ., «Μελέτη της επίδρασης του είδους των ερωτήσεων στην επίδοση των μαθητών κατά τη γραπτή εξέταση», Φιλόλογος, τχ. 40 (Καλοκαίρι 1985), σ. 86-101