Είστε εδώ

Σεφεριάδου Ανθούλα, «Η Τέχνη. Ένα πρωτοπόρο φιλολογικό περιοδικό», Φιλόλογος, τχ. 35 (Άνοιξη 1984), σ. 57-64