Είστε εδώ

Λεωνίδας Σταύρος Κ., «Ο γάμος και η αγωγή των παιδιών και των νέων στην αρχαία Σπάρτη», Φιλόλογος, τχ. 35 (Άνοιξη 1984), σ. 44-56