Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το Χρονικό του Συλλόγου», Φιλόλογος, τχ. 35 (Άνοιξη 1984), σ. 65