Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ειδέναι και συνειδέναι», Φιλόλογος, τχ. 35 (Άνοιξη 1984), σ. 5