Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1982, τεύχος 29

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Γλωσσικά», Φιλόλογος, τχ. 29 (Οκτώβριος 1982), σ. 141-142

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα.Οι σύμβουλοι: Ένας νέος θεσμός», Φιλόλογος, τχ. 29 (Οκτώβριος 1982), σ. 142-143

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το νέο σύστημα εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.», Φιλόλογος, τχ. 29 (Οκτώβριος 1982), σ. 143-144

Boklund-Λαγοπούλου Karin, «Οι σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων», Φιλόλογος, τχ. 29 (Οκτώβριος 1982), σ. 145-162

Καραδημητρίου Αναστάσιος Κ., «Ερμηνεύοντας τα λόγια της Πυθίας», Φιλόλογος, τχ. 29 (Οκτώβριος 1982), σ. 201-213

«Εκδόσεις Κωνσταντινίδη Βιβλιοπωλείο», Φιλόλογος, τχ. 29 (Οκτώβριος 1982), σ. 216

«Βιβλιοπωλείο Γρηγόρη», Φιλόλογος, τχ. 29 (Οκτώβριος 1982), σ. 217

«Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη», Φιλόλογος, τχ. 29 (Οκτώβριος 1982), σ. 218

«Αθ. Σμοκοβίτη Εντός και εκτός των πανεπιστημιακών τειχών», Φιλόλογος, τχ. 29 (Οκτώβριος 1982), σ. 218

«Εκδόσεις Gutenberg», Φιλόλογος, τχ. 29 (Οκτώβριος 1982), σ. 220

«Βιβλία-Εκδόσεις Δημήτριος Ν. Παπαδήμας», Φιλόλογος, τχ. 29 (Οκτώβριος 1982), σ. (έσω οπισθόφυλλο)