Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1982, τεύχος 27

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η ώρα της παιδείας», Φιλόλογος, τχ. 27 (Μάρτιος 1982), σ. 1

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Τα αναλυτικά προγράμματα Μ.Ε.», Φιλόλογος, τχ. 27 (Μάρτιος 1982), σ. 1-2

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ο νόμος-πλαίσιο», Φιλόλογος, τχ. 27 (Μάρτιος 1982), σ. 2-3

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Μονοτονικό: Ένα θαρραλέο βήμα της πολιτείας», Φιλόλογος, τχ. 27 (Μάρτιος 1982), σ. 3

Άτσαλος Βασίλειος Α., «Ιστορία της παραδόσεως των αρχαίων ελληνικών κειμένων», Φιλόλογος, τχ. 27 (Μάρτιος 1982), σ. 4-24

Καραδημητρίου Αναστάσιος Κ., «Χορικό από τον Αγαμέμνονα του Αισχύλου (στ. 717-749). Διάγραμμα διδασκαλίας», Φιλόλογος, τχ. 27 (Μάρτιος 1982), σ. 25-33

Μάνιου-Βακάλη Μαρία, Μαρκουλής Δημήτρης, Χαριτίδης Μανώλης, «Ο ρόλος των τόνων και των πνευμάτων στην ανάγνωση και κατανόηση του κειμένου», Φιλόλογος, τχ. 27 (Μάρτιος 1982), σ. 49-64

(ανυπόγραφο), «Το Χρονικό του Συλλόγου», Φιλόλογος, τχ. 27 (Μάρτιος 1982), σ. 65

(ανυπόγραφο), «Πρόγραμμα μαθημάτων-διαλέξεων Φεβρουαρίου-Μαΐου 1982», Φιλόλογος, τχ. 27 (Μάρτιος 1982), σ. 65

«Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη», Φιλόλογος, τχ. 27 (Μάρτιος 1982), σ. 66

«Εκδόσεις Κωνσταντινίδη Βιβλιοπωλείο», Φιλόλογος, τχ. 27 (Μάρτιος 1982), σ. 67

«Εκδοτικός οίκος Δ.Ν. Παπαδήμα», Φιλόλογος, τχ. 27 (Μάρτιος 1982), σ. 68

«Ελληνική δημιουργία», Φιλόλογος, τχ. 27 (Μάρτιος 1982), σ. 68

«Βιβλιοπωλείο Γρηγόρη», Φιλόλογος, τχ. 27 (Μάρτιος 1982), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Εκδόσεις Gutenberg», Φιλόλογος, τχ. 27 (Μάρτιος 1982), σ. (οπισθόφυλλο)