Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Αυτονόητα, ακατανόητα…», Φιλόλογος, τχ. 24 (Απρίλιος 1981), σ. 314-315