Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Κλείνει η Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ;», Φιλόλογος, τχ. 24 (Απρίλιος 1981), σ. 313-314