Είστε εδώ

«Συμπόσιο Νεοελληνικής Ποίησης Πανεπιστήμιο Πατρών-Ιούλιος 1981», Φιλόλογος, τχ. 24 (Απρίλιος 1981), σ. (εσώφυλλο)