Είστε εδώ

«#», Φιλόλογος, τχ. 22 (Οκτώβριος 1980), σ. (εξώφυλλο)