Είστε εδώ

«Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Εκδόσεις», Φιλόλογος, τχ. 21 (Ιούνιος 1980), σ. (οπισθόφυλλο)