Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1980, τεύχος 22

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Σεμινάρια επιμόρφωσης. Ναι, αλλά πώς;», Φιλόλογος, τχ. 22 (Οκτώβριος 1980), σ. 178-179

Χουρμουζιάδης Νίκος Χ., «Άτομο και ομάδα στην ελληνική τραγωδία», Φιλόλογος, τχ. 22 (Οκτώβριος 1980), σ. 180-202

Μουμτζάκης Αναστάσιος Β., «Τα αρχαία ελληνικά στην Α΄ Λυκείου», Φιλόλογος, τχ. 22 (Οκτώβριος 1980), σ. 203-236

(ανυπόγραφο), «Ανδρέας Ξυγγόπουλος. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Φιλόλογος, τχ. 22 (Οκτώβριος 1980), σ. 237

Βοκοτόπουλος Παναγιώτης Λ., «Ανδρέας Ξυγγόπουλος», Φιλόλογος, τχ. 22 (Οκτώβριος 1980), σ. 237-239

«Το Κατώι του Βιβλίου Μπαρμπουνάκης», Φιλόλογος, τχ. 22 (Οκτώβριος 1980), σ. 240

«Εκδόσεις Κωνσταντινίδη Βιβλιοπωλείο», Φιλόλογος, τχ. 22 (Οκτώβριος 1980), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Εκδόσεις-Βιβλιοπωλείο Δ.Ν. Παπαδήμα», Φιλόλογος, τχ. 22 (Οκτώβριος 1980), σ. (οπισθόφυλλο)

«Ελληνική δημιουργία», Φιλόλογος, τχ. 22 (Οκτώβριος 1980), σ. (οπισθόφυλλο)