Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Χαιρετισμός στα Γιάννινα», Φιλόλογος, τχ. 21 (Ιούνιος 1980), σ. 98