Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Με αφορμή το προσυνέδριο παιδείας», Φιλόλογος, τχ. 21 (Ιούνιος 1980), σ. 97-98