Είστε εδώ

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Η μετάφραση της Ιλιάδας και της Οδύσσειας», Φιλόλογος, τχ. 21 (Ιούνιος 1980), σ. 99-110