Είστε εδώ

Dorfmüller-Karpusa Käthi, «Μια γλωσσολογική θεωρία κειμένων TeSWeST», Φιλόλογος, τχ. 14 (Ιούνιος 1978), σ. 381-391