Είστε εδώ

Λεωνίδας Σταύρος Κ., «Η σωκρατική θέση για τη σχέση δασκάλου-μαθητή», Φιλόλογος, τχ. 14 (Ιούνιος 1978), σ. 365-380