Είστε εδώ

Ιγνατιάδης Γεώργιος Μ.,Τάνης Διονύσιος Ορ., «Η διδασκαλία της Καθόδου των μυρίων από μετάφραση», Φιλόλογος, τχ. 13 (Μάρτιος 1978), σ. 270-293