Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Μια καλή αρχή για τα νέα ελληνικά…», Φιλόλογος, τχ. 13 (Μάρτιος 1978), σ. 246