Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Δεν είχαμε ψευδαισθήσεις, ας μην έχουν ψευδαισθήσεις», Φιλόλογος, τχ. 13 (Μάρτιος 1978), σ. 245-246