Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ελένης Κακριδή: Ο ανθρωπισμός – Δοκίμιο ορισμού. Από το βιβλίο του Fernard Robert. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Φιλόλογος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1964), σ. 3