Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η τομή », Φιλόλογος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1964), σ. 2