Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Οι στόχοι », Φιλόλογος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1964), σ. 1-2