Είστε εδώ

Μαλκίδης Θεοφάνης, «Σμυρναϊκή λογοτεχνία. Μία καταγραφή της βιβλιογραφικής παραγωγής για την πρωτεύουσα της Μικράς Ασίας (1983-2009)», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 196-208