Είστε εδώ

Παλούκης Σπύρος, «Στο σώμα των μεγάλων κρύβεται (ένα κείμενο για την ομορφιά)», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 178-180