Είστε εδώ

Παπαδοπούλου Ζωή, «Θάσου εγκώμιον», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 154-155