Είστε εδώ

Παπαδοπούλου Ζωή, «Ω, γλυκύ μου έαρ», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 153-154