Είστε εδώ

Παπαδάκη Κάλλια,Κάργας Βασίλης Χ., «Η έμπνευση βρίσκεται στο δρόμο, σε κουβέντες που παρακούς.... Συνέντευξη στο Βασίλη Κάργα», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 156-159