Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Κοσμάς Ι. Χαρπαντίδης]», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 27