Είστε εδώ

Pavić Milorad,Κάργας Βασίλης Χ., «Ευτυχώς που υπάρχουν περισσότεροι αναγνώστες από ότι στρατιώτες…. Συνέντευξη στον Βασίλη Κάργα», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 28-31