Είστε εδώ

Χαρπαντίδης Κοσμάς Ι., «Το γονίδιο της γοητείας», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 24-27