Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εικόνα 3. Το 1ο τεύχος της Εξωπόλεως», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 4e