Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εικόνα 2. Απόγευμα των μύρων», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 4c