Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εικόνα 4. α) Η 2η έκδοση της 1ης συλλογής. β) Το 1ο ποίημα από την 1η συλλογή», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 4f