Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εικόνα 1. [Βιογραφικά σημειώματα σε ποιητικές συλλογές του Θανάση Τζούλη]», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 4b