Είστε εδώ

Βλαντής Νίκος, «Το Μαγικό Κουτί και η ανάποδη, γαλάζια μου βροχή», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 212-214