Είστε εδώ

Τομαζάνη Δέσποινα, «Μηνολόγιον ΙΙΙ. Σημείωση», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 195